Tanúsítvány

Díjmentes szűrőszoftver

TÉVÉZZ OKOSAN!

Jelenlegi hely

Címlap

Hibaüzenet

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls _menu_load_objects() függvényben (/home/hfc/www_drupal/includes/menu.inc 579 sor).

Értesítés az Általános Szerződési Feltételek módosulásáról

Tisztelt Előfizetőink!

Ezúton értesítjük Tisztelt Előfizetőinket, hogy a HFC-Network Kft. 2017. év október hó 24. napi hatállyal módosítja kábeltelevízió, internet és telefon  szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A változtatások a vonatkozó ÁSZF alábbi részeit érintik:

1.5.2. l.) Az általános szerződési feltételek elérhetősége, megfeleltetés a 2017. évi LXXXVIII. törvénynek, 9.2.  Az előfizetői szerződés időtartama, megfeleltetés a 2017. évi LXXXVIII. törvénynek, 9.9. A határozatlan idejű előfizetői szerződése, megfeleltetés a 2017. évi LXXXVIII. törvénynek, 9.10., 9.11. és 9.12. A határozott idejű előfizetői szerződés megszűnése, megfeleltetés a 2017. évi LXXXVIII. törvénynek, 12.4.2., 12.4.3. és 12.4.7 Az előfizető általi szerződésfelmondás esetei, feltételei, megfeleltetés a 2017. évi LXXXVIII. törvénynek, 13.3.3. A végberendezéssel, vagy az előfizetőnek átadott, de a szolgáltató tulajdonát képező más elektronikus hírközlő eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek, megfeleltetés a 2017. évi LXXXVIII. törvénynek, 4. sz. melléklet Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások, 5. sz. melléklet 2.3 Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, megfeleltetés a 2017. évi LXXXVIII. törvénynek

A HFC-Network Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.hfcnetwork.hu weboldalon.

Felhívjuk figyelmét, ha a Szolgáltató az előfizetői szerződést az egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedően egyoldalúan módosítja és amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált szolgáltatás tartalma - az Előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Tisztelettel: HFC-Network Kft.