Tanúsítvány

Díjmentes szűrőszoftver

TÉVÉZZ OKOSAN!

Jelenlegi hely

Címlap

Hibaüzenet

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls _menu_load_objects() függvényben (/home/hfc/www_drupal/includes/menu.inc 579 sor).

Értesítés az Általános Szerződési Feltételek módosulásáról

Tisztelt Előfizetőink!

Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a HFC-Network Kft. 2013. év január hó 01. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós és internet és telefon szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A módosításra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 2012.11.17. napjától hatályos módosított rendelkezéseinek való megfelelés érdekében került sor.

Mindezek alapján 2013. év január hó 01. napjától a szolgáltató mindhárom szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeinek legfontosabb változásai a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak:

 

- az előfizetői szerződés szolgáltató általi egyoldalú módosításának feltételei és az ezzel összefüggő előfizetői jogosultságok (9.2.1., 9.2.4., 9.2.4.4., 9.2.5.),

- az előfizetői szerződés kétoldalú módosításának feltételei (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.),

- az előfizetői szerződés előfizető kérésére történő módosításának feltételei (9.1.9., 9.1.10., 9.3.1.),

- a határozott időtartamú előfizetői szerződésre vonatkozó tájékoztatás feltételei (9.1.11.) és a felmondás feltételei (9.1.12.1., 9.1.12.4., 9.1.13.), valamint az előfizetői szerződés előfizető általi felmondásának feltételei (6.4.6.1., 12.1.2., 12.2., 9.1.),

- az előfizetői szerződés megszűnésének esetei (9.1.9., 9.1.10.),

- a szolgáltatás korlátozásának feltételei (5.2.3.),

- a szolgáltató és az előfizető közötti telefonos kommunikáció feltételei (6.4.2.),

- a hibabejelentési eljárás feltételei (6.1.2.2.),

- az előfizetői szerződésből a szolgáltatóval szembeni igények érvényesítésének (6.3.2.) és az előfizetői szerződéssel kapcsolatos hatósági ügyek feltételei (6.3.4.).

 

A további módosítások indokául szolgálnak még az időközi felmerült további pontosítási igények, valamint az üzleti folyamatokban és körülményekben, továbbá műszaki feltételekben bekövetkezett lényeges változások.

A szolgáltató erre figyelemmel egyidejűleg módosítja a kábeltelevízió szolgáltatáscsomagok összetételét és díját.

 

A HFC-Network Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.hfcnetwork.hu weboldalon.

Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.

Tisztelettel: HFC-Network Kft.